पोषणकोभिड-१९ सम्बन्धि अनलाइन कोर्स

सोचाइले कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थालाई लक्षित गर्दै, युवा तथा किशोरकिशोरीहरूलाई कोरोना भाइरस, पोषण र यससँग सम्बन्धित विविध विषयमा ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस अनलाइन कोर्सको निर्माण गरेको छ ।

पाठ्यक्रमको उद्देश्यः युवा र किशोरकिशोरीहरूलाई कोभिड-१९ र पोषण बारे जानकारी दिइ सचेत गराउने ।

सिकाइका प्रतिफलहरु

यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरू निम्न कार्यमा सक्षम हुनेछन् :
  • कोभिड-१९ र यसका लक्षण, रोकथाम र उपचार बारे बताउन
  • जीवनकाल भर राम्रो पोषण सुनिश्चित गर्ने तरिकाहरू वर्णन गर्न
  • कोभिडको समयमा पोषण को महत्व बुझ्न र बुझाउन

Support & Collaboration

  • img
  • img