पोषण र कोभिड - १९ सम्बन्धि अनलाइन कोर्स

पाठ्यक्रम विवरण:

सोचाइले कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थालाई लक्षित गर्दै, युवा तथा किशोरकिशोरीहरूलाई कोरोना भाइरस, पोषण र यससँग सम्बन्धित विविध विषयमा ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस अनलाइन कोर्सको निर्माण गरेको छ ।

यो एक आधारभूत कोर्स हो र यसमा समावेश गरिएका जानकारीहरु नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड -१९ निर्देशिकामा आधारित छन्।

लक्षित वर्ग: १३ देखि २५ वर्षका युवा तथा किशोरकिशोरीहरू
उपलब्ध भाषाहरू: अंग्रेजी र नेपाली
विधि: छलफल, प्रदर्शनि, अडियो-भिडियो, क्विज
पाठ्यक्रम समय: २-३ घण्टा
स्तर: आधारभूत
अध्ययन शुल्क: निःशुल्क
प्रमाणीकरण: आवश्यकताहरू पूरा भएपछि उपलब्ध गराइने

पाठ्यक्रम पूरा गर्न आवश्यकता :

  • पाठ्यक्रम सामग्रीमा सक्रिय र उचित रूपमा भाग लिनुपर्ने ।
  • ८०% वा सोभन्दा बढी अंक लिएर अन्तिम क्विज पास गर्नुपर्ने ।
  • पाठ्यक्रम पूर्व र पश्चातको मूल्याङ्कन फारम पूरा गर्नुपर्ने ।
पाठ्यक्रमको रुपरेखा

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet